PIERŚCIEŃ WENERY

Co mówi o Tobie pierścień Wenery

Pierścień Wenery zwany również Linią Wenus występuje bardzo rzadko. Jest to linia, która zazwyczaj bierze swój początek między palcem małym i serdecznym, zataczając łuk kończy bieg między palcem wskazującym i środkowym. Nie jest to jednak reguła lecz jeśli masz taką linię wówczas jest ona najbliżej palców.

----------------------------------------DWA ZDJĘCIA LINIE i GÓRY NA DŁONI--------------------------------

♥ Brak Pierścienia Wenery (Linii Wenus) - jest to znak, że człowiek ten ma trudności z podejmowaniem wyzwań, szczególnie tych związanych z płcią odmienną. Rzadko wykazuje się inicjatywą, boi się zostać odrzuconym i dlatego pozostaje w cieniu. Jeśli nie zostanie ośmielony, to nigdy nie zdecyduje się zrobić pierwszy krok.

♥ Jeśli łączy góry Merkurego i Jowisza - cechuje ludzi o wysokiej wiedzy i inteligencji, którzy wykorzystują ten dar do niecnych celów.

♥ Jeśli łączy góry Merkurego i Słońca - cechuje ludzi o przerośniętej ambicji, rozbudowanej miłości własnej, niesumiennych, skłonnych do okłamywania samych siebie i innych. Ludzie ci zazwyczaj zapatrzeni są w siebie i nie zwracają uwagi na zło, które dotyka bliźnich.

♥ Jeśli jest silnie zaznaczona i długa - cechuje ludzi o bardzo silnym, czasami wręcz niepohamowanym temperamencie, potrafiących pracować dzień i noc w celu osiągnięcia sukcesu. Ludzie ci nigdy nie zaznają szczęścia.

♥ Jeśli linia jest czysta, nie jest przecięta z inną linią, a jednocześnie
łączy się z Linią Głowy i z rozbudowaną Górą Wenery
- cechuje ludzi, którzy mają duże powodzenie u płci przeciwnej. Są to ludzie, którzy bardzo łatwo się zakochują, a jeszcze szybciej odkochują.

♥ Jeśli Pierścień Wenery jest niejednostajny, poprzerywany na wiele kawałków - cechuje ludzi, którzy w jednej chwili zmieniają nastrój z wesołości w smutek i na odwrót. Bardzo często są rozchwiani emocjonalnie.

Jeśli chcesz sprawdzić inne linie i góry oraz dowiedzieć się co mówi Twoja dłoń wróć na stronę Jak wróżyć z ręki