LINIA SATURNA

Linia szczęścia i pecha

Nie na każdej dłoni występuje ta linia. Ogólnie jednak mówiąc podpowiada nam czy człowiek będzie miał w życiu szczęście i powodzenie czy też mu tego zabraknie i jego losy będą toczyły się od jednego pechowego zdarzenia do drugiego. W zależności, gdzie rozpoczyna swoją wędrówkę wróży następująco:

----------------------------------------DWA ZDJĘCIA LINIE i GÓRY NA DŁONI--------------------------------

♥ Brak Linii Saturna - cechuje ludzi, którzy nie wierzą, że spotka ich kiedyś szczęście. Są to osoby z reguły nieśmiałe, choć czasem potrafiące nieśmiałość tą bardzo dobrze maskować.

♥ Wychodzi z Linii Głowy, jakby była jej częścią - prognozuje szczęście, szlachetność charakteru oraz pracowitość.

♥ Zaczyna bieg z Linii Głowy, ale łączy się z nią tylko w jednym punkcie - wzmacnia pozytywne cechy linii głowy.

♥ Zaczyna bieg od nadgarstka - wróży powodzenie w każdej dziedzinie, jeżeli jednak przecina Górę Saturna i wchodzi na palec środkowy wówczas zmniejsza wartość powodzenia.

♥ Zaczyna bieg z Góry Księżyca:

a) jeżeli kończy się na Linii Saturna wróży wielką i szczęśliwą miłość;

b) jeśli kończy się przed Górą Saturna wróży osiągnięcie wysokiej pozycji dzięki przychylnym ludziom.

♥ Zaczyna bieg ze środka dłoni - wróży życie pracowite, ale niezbyt dostatnie.

Zaczyna bieg z linii głowy:

♥ a) jeśli zbliża się do Góry Saturna łukiem - wróży wiele nieszczęść, ból psychiczny, mozolne życie;

♥ b) jeśli zbliża się do Góry Saturna prosto wróży, jak napisano poprzednio, ale na koniec wszystko ułoży się szczęśliwie

♥ Jeśli jest poprzerywana na wiele odcinków - wróży wiele szans na szczęście. Z reguły są to jednak szanse niewykorzystane. Taka linia sugeruje również, że losy jej posiadacza są dość burzliwe. Raz jest na wozie, raz pod wozem i miejsce to zmienia się nader często.

♥ Jeśli jest łańcuszkowata - cechuje ludzi prawych i uczciwych, często wierzących w szczytne idee.

♥ Jeśli linia zmienia kierunek i zbliża się do innych gór niż Góra Saturna wówczas:

a) zbliża się do Góry Jowisza: cechuje ludzi ambitnych i wiedzących czego chcą od głowy;

b) zbliża się do Góry Słońca: cechuje ludzi o zdolnościach artystycznych lub ekonomicznych;

c) zbliża się do Góry Merkurego: cechuje ludzi o zdolnościach oratorskich i handlowych.

Jeśli chcesz sprawdzić inne linie i góry oraz dowiedzieć się co mówi Twoja dłoń wróć na stronę Jak wróżyć z ręki