LINIA INTUICJI

Na jakie pytania odpowiada Linia Intuicji

Linia ta nie występuje na wszystkich dłoniach. Jej oddziaływanie w zależności od położenia, długości i ukształtowania jest bardzo różnorakie.

----------------------------------------DWA ZDJĘCIA LINIE i GÓRY NA DŁONI--------------------------------

♥ Brak linii - cechuje ludzi nie umiejących walczyć o swoje prawa.

♥ Długa i prosta - cechuje ludzi inteligentnych, zdrowych i mających trzeźwe spojrzenie na świat, wróży powodzenie w interesach.

♥ Długa, ale pogięta i niejednostajna - wróży choroby narządów wewnętrznych.

♥ Biegnąca przez Górę Księżyca - cechuje ludzi, którym bardzo trudno dogodzić.

♥ Połączona z Linią Głowy - wróży choroby serca.

♥ Poprzecinana drobnymi liniami - wróży wiele niegroźnych chorób.

♥ Czerwona (różniąca się kolorem od reszty dłoni) - cechuje ludzi o porywczym usposobieniu.

♥ Blada (różniąca się kolorem od reszty dłoni) - cechuje ludzi mających poczucie taktu, poczucie humoru i nie załamujących się przy byle okazji.

Jeśli chcesz sprawdzić inne linie i góry oraz dowiedzieć się co mówi Twoja dłoń wróć na stronę Jak wróżyć z ręki