FIZJONOMIKA – znaczenie brody

Jaki jest człowiek mający brodę podobną do opisanych poniżej?

Broda kwadratowa cechuje ludzi małodusznych, często nie potrafiących zobaczyć nic więcej poza końcem własnego nosa, obojętnych na ludzką krzywdę, egoistów.

Broda koścista, chuda cechuje ludzi wyrachowanych z silnym poczuciem własnej wartości i koniecznością osiągnięcia sukcesu, często skąpych.

Broda z rowkiem cechuje ludzi, którzy wierzą tylko w to, co zobaczą, są bardzo spokojni, jakby nie mieli nerwów, mają bardzo trzeźwe spojrzenie na świat i bardzo silnie rozbudowane własne ego

.

Podbródek zaczynający się tuż pod brodą cechuje ludzi o marzycielskiej naturze, namiętnych, ale mających niski temperament.

Zobacz także co mówia o człowieku inne elementy twarzy

Twarz

Czoło

Oczy

Uszy

Nos

Usta